thietbinamduong02's Recent Activity

 1. thietbinamduong02 đã trả lời vào chủ đề Cần bán lại máy quét mã vạch Symbol LI4278.

  Thanh lý đầu đọc mã vạch Symbol LI4278 < Liên hệ 08.16.15.3333> Giá tiền 5.490.000 vnđ Hiệu năng quét 1D xuất sắc Cung cấp tốc độ...

  15/2/19 lúc 08:25
 2. thietbinamduong02 đã trả lời vào chủ đề Cần bán lại máy quét mã vạch Symbol LI4278.

  Thanh lý đầu đọc mã vạch Symbol LI4278 < Liên hệ 08.16.15.3333> Giá tiền 5.490.000 vnđ Hiệu năng quét 1D xuất sắc Cung cấp tốc độ...

  14/2/19 lúc 16:47
 3. thietbinamduong02 đã trả lời vào chủ đề Cần bán lại máy quét mã vạch Symbol LI4278.

  Thanh lý đầu đọc mã vạch Symbol LI4278 < Liên hệ 08.16.15.3333> Giá tiền 5.490.000 vnđ Hiệu năng quét 1D xuất sắc Cung cấp tốc độ...

  14/2/19 lúc 13:47
 4. thietbinamduong02 đã trả lời vào chủ đề Cần bán lại máy quét mã vạch Symbol LI4278.

  Thanh lý đầu đọc mã vạch Symbol LI4278 < Liên hệ 08.16.15.3333> Giá tiền 5.490.000 vnđ Hiệu năng quét 1D xuất sắc Cung cấp tốc độ...

  13/2/19 lúc 09:42
 5. thietbinamduong02 đã trả lời vào chủ đề Cần bán lại máy quét mã vạch Symbol LI4278.

  Thanh lý đầu đọc mã vạch Symbol LI4278 < Liên hệ 08.16.15.3333> Giá tiền 5.490.000 vnđ Hiệu năng quét 1D xuất sắc Cung cấp tốc độ...

  12/2/19 lúc 14:02
 6. thietbinamduong02 đã đăng chủ đề mới.

  Cần bán lại máy quét mã vạch Symbol LI4278

  Thanh lý đầu đọc mã vạch Symbol LI4278 < Liên hệ 08.16.15.3333> Giá tiền 5.490.000 vnđ Hiệu năng quét 1D xuất sắc Cung cấp tốc độ...

  Diễn đàn: CHỢ LINH TINH

  11/2/19
 7. thietbinamduong02 đã đăng chủ đề mới.

  Cần bán lại máy quét mã vạch Symbol LI4278

  Thanh lý đầu đọc mã vạch Symbol LI4278 < Liên hệ 08.16.15.3333> Giá tiền 5.490.000 vnđ Hiệu năng quét 1D xuất sắc Cung cấp tốc độ...

  Diễn đàn: CHỢ LINH TINH

  11/2/19